แจ้งกำหนดการ

----------------------------------------------------------------------

[2 ธ.ค. 60] ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.1 และ ม.4

[3 ธ.ค. 60] ประชุมผู้ปกครองระดับ ม.2 และ ม.5

----------------------------------------------------------------------

[4 ธ.ค. 60] กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"

          เกียรติยศ ศักดิ์ศรี สตรีราชินูทิศ
.

ข่าวประกาศ
กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"

     วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" โดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยพร้อมเพรียงกัน


   

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

 

  

วันแม่แห่งชาติ 2560

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ


   

พิธีมอบทุนการศึกษา

     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 งานแนะแนวโรงเรียนเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ


 

  เครื่องแบบนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายCOPYRIGHT © 2017 SATRI RACHINUTHIT SCHOOL

Administrator : ฉัตรขวัญ พยอม