แจ้งกำหนดการ

----------------------------------------------------------------------

[8 ส.ค. 60] ช่วยเหลือโรงเรียน ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

[11 ส.ค. 60] กิจกรรมวันแม่          เกียรติยศ ศักดิ์ศรี สตรีราชินูทิศ
.

ข่าวประกาศ
วันแม่แห่งชาติ 2560

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ


   

พิธีมอบทุนการศึกษา

     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 งานแนะแนวโรงเรียนเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ


 

ช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียน ประสบภัยน้ำท่วม 

     วันที่ 8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้นำสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนชุมชนสร้างดูดอนเขือง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

   

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

    วันที่ 15 มิ.ย. 2560 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 


            

  เครื่องแบบนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายCOPYRIGHT © 2017 SATRI RACHINUTHIT SCHOOL

Administrator : ฉัตรขวัญ พยอม