แจ้งกำหนดการ

----------------------------------------------------------------------

[26 มิ.ย. 60] กิจกรรมวันสุนทรภู่


          เกียรติยศ ศักดิ์ศรี สตรีราชินูทิศ
.

ข่าวประกาศ
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

    วันที่ 15 มิ.ย. 2560 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 


    

        

  เครื่องแบบนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายCOPYRIGHT © 2017 SATRI RACHINUTHIT SCHOOL

Administrator : ฉัตรขวัญ พยอม